Montaż paneli słonecznych Bielsko

Fotowoltaiczne instalacje bielsko

Energia odnawialna staje się coraz bardziej popularną alternatywą dla prądu, który pochodzi z elektrowni opalanych węglem. W związku z rosnącymi cenami i kosztami wydobycia węgla, nierentowności Polskich kopalń, rośnie z roku na rok koszt kupowanej przez gospodarstwa domowe energii elektrycznej. Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz częściej instalowanymi systemami produkującymi prąd zarówno na budynkach prywatnych domów mieszkalnych jak i na dachach firm i instytucji. Montaż paneli słonecznych okazuje się albowiem jedną z najkorzystniejszych inwestycji podejmowanych przez inwestorów. W przypadku dużego zapotrzebowania i żużycia energii elektrycznej, nakłady na montaż paneli słonecznych (czyli de facto na własną elektrownię elektryczną zainstalowaną na dachu) mogą się wrócic w wymiernym okresie czasu. Zasada działania instalacji fotowoltaicznych polega na produkowaniu prądu w momencie ekspozycji paneli na światło słoneczne i oddawania jej do sieci energetycznej. Inwestor w dalszym ciągu zasilany jest z sieci, ponieważ systemy magazynowania energii pochodzącej z paneli słonecznych są kosztowne. Dlatego bardziej opłaca się system wymiany. Inwestor korzysta z prądu dostarczanego przez energetykę w czasie ciagłym i równocześnie sprzedaje zakładowi energetycznemu prąd produkowany przez siebie, którego produkcja jak wiemy nie jest procesem ciągłym lecz zależy od czynników zewnętrznych takich jak warunki atmosferyczne, pora roku, stopień nasłonecznienia, zachmurzenie czy temperatura powietrza. Dzięki temu gospodarstwo domowe czy firma wyposażona we własną elektrownię fotowoltaiczną obniża koszty ponoszone w związku z zużywaniem energii elektrycznej, które wynikają z różnicy pomiędzy ilością energii zakupionej i sprzedanej od i do dostawcy energii. Pomijając współczynnik rozliczenia pomiędzy energią wychodzącą a dostarczaną oraz opłat przesyłowych, instalacje fotowoltaiczne pozwalają na zredukowanie kosztów i wydatków ponoszonych za prąd do wartości wręcz symbolicznych. Współczesne instalacje fotowoltaiczne charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością i skutecznością nawet w rejonach gdzie bezpośrednia ekspozycja na światło słoneczne jest ograniczona w skali roku. Montaż paneli słonecznych Bielsko jest zatem inwestycją która zwraca się w niedługim czasie, a po okresie "spłaty" inwestor korzysta praktycznie z bezpłatnego prądu. Jest to znakomite rozwiazanie, jeżeli dodatkowo obiekt wyposażony jest w ogrzewanie za pomocą pomp ciepła, które zasilane są energią elektryczną. Dzięki takiemu powiązaniu systemów, dom jest w zasadzie samowystarczalny energetycznie, również w sezonie grzewczym zimowym. Zaletą instalacji fotowoltaicznych jest ich długa żywotność, którą szacuje się na dekady (z niskim wpółczynnikiem strat sprawności w czasie) oraz trwałością (na warunki atmosferyczne, deszcz, grad czy śnieg) oraz mała wrażliwość na zanieczyszczenia (pył, brud, osady).

Powrót