Rozbiórki ręczne

Wyburzenia ręczne

Rozbiórka konstrukcji, jeśliby ją porównać do budownictwa, w każdym wypadku realizuje się rzeczywiście szybko i po kosztach. Bezpieczeństwo może być najistotniejszym zagadnieniem w w tej branży. Urazy i ofiary śmiertelne mające związek z pracą przynoszą olbrzymie straty w branży. Branża budowlana okazuje się być uplasowana na trzecim miejscu w kontekście innych głównych gałęzi przemysłu gdy mowa o częstości wypadków. Minimalizowanie wypadków okazuje się z pewnością konkretnym celem badań mających związek z bezpieczeństwem. Badania bezpieczeństwa budynku będą obejmować dużo zagadnień - wybranym z najważniejszych tematów może być zarządzanie bezpieczeństwem, w odniesieniu do którego badacze monitorują aspekty zarządzania i wytyczne, które mogą usprawniać efekty w odniesieniu do bezpieczeństwa. Powiązane z tym badania patrzą na pojmowanie aspektów bezpieczeństwa i powiązanie bezpieczeństwa z harmonogramem budowy, gdzie wszelkiego rodzaju opcje bezpieczeństwa będziemy mogli uwzględnić na wczesnym etapie budowania. Rozpoczęte są też badania nad powodami wypadków i analizami, z jakiego powodu badacze monitorują przyczyny wypadku, aby wiedzieć, co stoi za tym, aby można było zastosować narzędzia, które do tego nie dopuszczą kolejny raz. Gdy wziąć pod uwagę rozbiórki ręczne i pozostałe prace budowlane monitorowana może być tak samo zasada bezpieczeństwa i pojęcie organizacji i personelu budowlanego - w tej dziedzinie badań zauważono, że świadomość zabezpieczeń, wiedza i szkolenia w odniesieniu do bezpieczeństwa są bazowymi kwestiami uwzględniania kultury bezpieczeństwa. W podobny sposób jak w budownictwie, rozbiórka konstrukcji też jest powiązana z pewnego rodzaju zagrożeniem bezpieczeństwa. Z tego powodu iż osobliwość prac rozbiórkowych może być różna od robót budowlanych, jest to możliwe do założenia, że prace rozbiórkowe jako rozbiórki ręczne przynosiły odrobinę inne zagrożenie bezpieczeństwa. Nie ma jednak działań poświęconych bezpieczeństwu typowo rozbiórkowych. Niezbędne może być w tym miejscu pełne zrozumienie zagrożeń w odniesieniu do bezpieczeństwa przy pracach rozbiórkowych, aby wkrótce nie miało miejsca tyle wypadków mających związek z rozbiórkami. Zasadnością artykułu okazuje się podział przyczyn urazów które wiążą się z rozbiórką budynków. W pierwszej kolejności, pokrótce wskazujemy na charakter prac jakie mają miejsce podczas rozbiórki. W następnej kolejności badane są historie śmiertelnych obrażeń w tym kontekście, wydobywane są urazy mające związek z wyburzeniami i rozpatrywane mogą być konteksty obrażeń. Na tej kanwie zrozumiano tendencję do urazów mających związek z rozbiórką i potwierdono, że jest ona inna niż właśnie w sytuacji konstrukcji. Możliwe środki radzenia sobie z wypadkami wskażemy w końcowej cześci tego poradnika. Widząc to w takim kontekście, prace rozbiórkowe można zrealizować jako rozbiórki ręczne tudzież mechanicznie. Ręczne prace rozbiórkowe mogą wymagać intensywnej pracy i przeważnie ich działanie pochłonie większy kawał czasu. Ten styl rozbiórki można nazywać też rozbiórką, w której szczegół budowlany będzie zapewniany cyklicznie w odwrotnej kolejności do tego, jak wyglądał proces budowy. Bazowymi założeniami tej metody są elementy budowlane wysokiej jakości, nietrudne do selekcji i ponownego wykorzystania bądź też recyklingu. Jednak rozbiórka mechaniczna będzie powiązana z zastosowaniem ciężkich maszyn, jak na przykład koparki i spychacze, do ciągnięcia tudzież zbijania budynku. Tego rodzaju rozbiórki będą wymagać mniejszego nakładu pracy niż właśnie rozbiórki ręczne, a zadanie można by dostosować rzeczywiście błyskawicznie. Ta metoda przynosi jednakże obecność różnorakich szczegółów materiałów z konstrukcji, które przważnie są przekładane na wysypisko śmieci. Niekiedy wykonawca wykonuje obie te opcje w realizacji rozbiórki budynku. Łączenie tych zdwojonych metod bardzo często określone może być połączoną strategią wyburzeń. Wykonuąc tę metodę, wykonawca zbierze zalety z wszystkich wyznaczonych wyżej realizacji, gdzie projekt mógłby być zrobiony szybko, mniej angażująco i może zapewnić dochód z recyklowanego materiału poprzez rozbiórki ręczne. Wypadki mogą się zdarzyć w trakcie procesu rozbiórki budynku, jednak zapisy wypadków które mają odniesienie do konkretnie projektu rozbiórki nie są osiągalne. Rejestry wypadków przy rozbiórce są przeważnie uwzględnione w bazach danych obrażeń ciała na obszarze budowy. Wykaz odnoszący się do wypadków przy pracy tudzież baza danych z Polski zapewniają przykład wsparcia tego rodzaju badania. Początkowe standardy odnoszące się do obrażeń mających związek z rozbiórkami będą wynikać z raportów w których uwzględniono, że 66 przypadków obrażeń działo się w rejonie rozbiórki. Odsetek obrażeń mających związek z pracami rozbiórkowymi jest naprawdę mały w porównaniu do okoliczności na placu budowy, który niesie jakieś kilka tysięcy przypadków. Można tutaj koniec końców rozbiórki ręczne uznać za mniej awaryjną prace niż stawianie konstrukcji. Inny dostępny obszar obrażeń w trakcie rozbiórki pochodzi z ankiety wykonanej wśród pracowników budowlanych, w którym uczestniczyło całkiem dużo pracowników z tej branży - to dowodzi, że niedużo problemów miało działo się na tym obszarze. W podobny sposób jak w odniesieniu do informacji z raportu powyżej suma obrażeń jest w miarę niska jeśli się ją porówna z innymi realizacjami budowlanymi. Jednakże badanie drugie będzie pokazywać tak samo, że wskaźnik incydentów przy rozbiórce może być niekiedy spory w przeliczeniu na każdy uwzględniany projekt. Na kanwie tych danych można stwierdzić, że prace rozbiórkowe, w tym rozbiórki ręczne przynosiły duże zagrożenie w odniesieniu bezpieczeństwa pracownika w porównaniu z konwencjonalnymi pracami budowlanymi. Kiedy przychodził jakiś wypadek, przeważnie system zgłaszania wskazuje na formę wypadku i dlaczego miał w ogóle miejsce. Sam sposób, w jaki doszło do takiej okoliczności, można podzielić na pięć kategorii, które będą obejmować upadek, uderzenie, porażenie prądem, złapanie w środku lub też pomiędzy i tak dalej. Niektórzy specjaliści są zdania, że badanie wypadków przeważnie zatrzymuje się na przedwczesnym poziomie, bowiem nie uwzględniono powodów urazu. Można wymienić tutaj dużo teorii przyczyn wypadków, jak na przykład sprawa domina czy model aspektów przyczynowych. Będą też kwestie błędu ludzkiego objaśniające przyczyny wypadków, gdy wziąć pod uwagę rozbiórki ręczne. Dla celów tu wymienionego artykułu, dane te są stosowane jako przykład do identyfikacji przyczyn obrażeń mających związek z zadaniami rozbiórkowymi. Na kanwie opisów śmiertelnych wypadków budowlanych wskazanych w niejednym sprawozdaniu, wypadki mające związek z kwestiami rozbiórkowymi są rozumiane i sortowane na kategorii, które będą zawierać upadki, elektryczność, transport, zawalenie się, uderzenia jak również różnorodne inne rozbiórki ręczne. Główna przyczyna zgonów mających związek z rozbiórką budynków to zawalenie się konstrukcji jako takiej, a w następnej kolejności upadki, transport, uderzenia i wiele innych, jak i nie ma brakuje takich powiązanych z prądem. Wniosek jest taki, że trend przyczyn problemów przy rozbiórkach jest innego rodzaju niż właśnie trend pełnych przyczyn wypadków budowlanych, w którym w głównej mierze pojawiają się różorodne rozbiórki ręczne i mające związek z nimi wypadki. Sumę wypadków w takiej niszy, jak też w trakcie rozbiórki budynków można uznać za dużą. Lecz wypadków można uniknąć, wykorzystując rekomendowane środki bezpieczeństwa. Profilaktyka wypadków w tym kontekście winna zaczynać się właśnie od uwzględnienia faktycznej przyczyny wypadków. Koniec końców wypadek mógł się odbyć z przyczyn dwóch bazowych kwestii, którymi są niebezpieczne obszary i niebezpieczne zadania. Niebezpieczne obszary odnoszą się do środowiska pracy na placu budowy, a same w sobie praktyki odnoszą się do postaw i zachowań pracowników w zakresie bezpieczeństwa, wiedzy, świadomości i respektowania standardów bezpieczeństwa, gdy odbywają się rozbiórki ręczne. Większość władz rekomenduje, aby wypadki można było zminimalizować poprzez niejaki nadzór, wykonanie pracy i organizację. Sugeruje się także, że aby uniknąć wypadków w tej branży, warto ulepszyć procedury monitoringu, przeprowadzić słuszne szkolenie wszystkich pracowników, dokonać właściwego podziału obowiązków i realnego planowania przed generowanie pracy jak właśnie rozbiórki ręczne. W kontekście zwykłej opcji przy pracach rozbiórkowych, wniesienie odpowiedniego systemu jakości przed rozbiórką, który zawiera wszelkiego rodzaju wytyczne bezpieczeństwa, które będą następować od realizacji planów do realizacji działalności rozbiórki, sprawi, że wszystkie mające z tym związek strony będą szukać norm jakości, gdy w grę wchodzi proces rozbiórki. Jak w odniesieniu do wszelakich projektów, określone planowanie zakończy się właśnie sukcesem projektów, z tego powodu wdrożenie i wykorzystywanie wczesnych strategii jakości może pozwolić na konkretne utrzymanie kontroli przy jak najmniejszych kosztach i generalnych konsekwencjach w odniesieniu do bezpieczeństwa w sytuacji gdy zrobione są rozbiórki ręczne. Proces funkcjonowania jakości rozbiórki jest sytuacją, gdzie można wszystko podzielić na garść sekcji, które mają szczegółowe podpozycje. Przejrzystość wszelkiego rodzaju obszarów projektu rozbiórki umożliwi zapobieganie sytuacjom przy rozbiórce i zapewni bezpieczeństwo. To może obejmować rozbiórkę, planowanie jak również aspekty z ramienia ustawy, audyty materiałów niebezpiecznych, pozbywanie się materiałów niebezpiecznych, działalność rozbiórki, izolację robót jak również kwalifikację wykonawców. W uwzględnionej sekcji można uiścić obowiązkowe wymagania odnoszące się do bezpieczeństwa wytyczone w słusznych ustawach, rozporządzeniach i tym podobne. Co więcej ze względów bezpieczeństwa ważne okazuje się, aby plany bezpieczeństwa organizacji zbiegały się w ramach sekcji pokazującej wszelakie rozbiórki ręczne i jeszcze inne związane z tym aspekty. Z danych można wywnioskować, że bazową przyczyną wypadku w trakcie rozbiórki jest uderzenie pracownika przez powalone konstrukcje budowlane. Możliwe jest założenie, że dużo robotników jacy interesują i zajmują rozbiórkami nie jest właściwie zaznajomionych z kompleksowym typem rozbiórki. Z tego powodu osoba monitorująca rozbiórki ręczne winna być osobą która posiada wiedzę i niemałe doświadczenie nie tylko w odniesieniu do rozbiórki, jednak też w branży budowlanej ogólnie. Przed wejściem do rozbiórki osoba monitorująca musi zaznajomić się z planem struktury nieruchomości, a gdy taki plan nie jest osiągalny, zrobić własnoręczne rozpoznanie, tak aby można było wyznaczyć styl konstrukcji budynku i słusznie uwzględnić rozbiórki ręczne. Na kanwie tej obserwacji można wytypować słuszną opcję rozbiórki, a po ustaleniu ogólnego planu pracy warto go określić i omówić ze wszystkimi pracownikami i wszelkimi innymi operatorami na placu budowy. W trakcie tego nie tylko warto określić kolejność operacji, jednak należy się też uwzględniać ryzyko mające związek z bezpieczeństwem i aspekty bezpieczeństwa, które warto podjąć aby kompleksowe rozbiórki ręczne realizowane były tak właściwie, jak tylko jest to możliwe. Rozbiórka budynków, w porównaniu do budownictwa, zawsze odbywa się możliwie szybko i tanio. Bezpieczeństwo jest głównym problemem w budownictwie. Urazy i ofiary śmiertelne związane z pracą powodują ogromne straty w branży. Branża budowlana jest notowana na trzecim miejscu wśród innych głównych gałęzi przemysłu pod względem liczby wypadków. Unikanie wypadków jest zawsze ostatecznym celem badań związanych z bezpieczeństwem. Badania bezpieczeństwa konstrukcji obejmują wiele tematów - jednym z głównych tematów jest zarządzanie bezpieczeństwem, w ramach którego badacze badają praktyki zarządzania i zasady, które mogą poprawić wyniki w zakresie bezpieczeństwa. Inne badania obejmują identyfikację zagrożeń bezpieczeństwa i integrację bezpieczeństwa z harmonogramem budowy, gdzie wszystkie kwestie bezpieczeństwa można uwzględnić na wczesnym etapie budowy. Prowadzone są również badania nad przyczynami wypadków i analizami, w których badacze badają przyczyny wypadku, aby zrozumieć, jak to się stało, aby można było podjąć środki, które do tego nie dopuszczą ponownie. Gdy chodzi o rozbiórki ręczne i inne prace budowlane badana jest również kultura bezpieczeństwa i świadomość organizacji i personelu budowlanego - w tej dziedzinie badań stwierdzono, że świadomość bezpieczeństwa, wiedza i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa są kluczowymi elementami promowania kultury bezpieczeństwa. Podobnie jak w budownictwie, rozbiórka budynków również wiąże się z pewnym zagrożeniem bezpieczeństwa. Ponieważ charakter prac rozbiórkowych różni się od robót budowlanych, uważa się, że prace rozbiórkowe jako rozbiórki ręczne stwarzały nieco inne zagrożenie bezpieczeństwa. Nie ma jednak badań poświęconych bezpieczeństwu wyburzeń. Konieczne jest zatem lepsze zrozumienie zagrożeń dla bezpieczeństwa przy pracach rozbiórkowych, aby w przyszłości uniknąć wypadków związanych z rozbiórkami. Celem artykułu jest klasyfikacja przyczyn urazów związanych z rozbiórką budynków. Po pierwsze, pokrótce opisano charakter prac rozbiórkowych. Następnie badane są historie śmiertelnych obrażeń w branży budowlanej, wydobywane są urazy związane z wyburzeniami i klasyfikowane są przyczyny obrażeń. Na tej podstawie zidentyfikowano tendencję do urazów związanych z rozbiórką i stwierdzono, że jest ona inna niż w przypadku konstrukcji. Potencjalne środki zapobiegania wypadkom przedstawiono na końcu tego artykułu. Ogólnie rzecz biorąc, prace rozbiórkowe można przeprowadzić jako rozbiórki ręczne lub mechanicznie. Ręczne prace rozbiórkowe wymagają intensywnej pracy i zazwyczaj ich wykonanie zajmie więcej czasu. Ten rodzaj rozbiórki nazywany jest również rozbiórką, w której element budowlany będzie rozbierany systematycznie w odwrotnej kolejności do procesu budowlanego. Głównymi zaletami tej metody są materiały budowlane dobrej jakości, łatwe do sortowania i ponownego wykorzystania lub recyklingu. Z drugiej strony rozbiórka mechaniczna wiąże się z użyciem ciężkich maszyn, takich jak koparki i spychacze, do ciągnięcia lub zbijania budynku. Mechaniczne rozbiórki wymagają mniejszego nakładu pracy niż rozbiórki ręczne, a zadanie można by wykonać dość szybko. Ta metoda powoduje jednak powstanie mieszanych szczątków materiałów budowlanych, które zwykle są wysyłane na wysypisko śmieci. Czasami wykonawca stosuje obie te metody w projekcie rozbiórki budynku. Połączenie tych dwóch metod często nazywane jest hybrydową techniką wyburzeniową. Stosując tę metodę, wykonawca odniesie korzyści z obu opisanych powyżej metod, gdzie projekt mógłby być zrealizowany szybko, mniej pracochłonne i może uzyskać dochód z odzyskanego materiału poprzez rozbiórki ręczne. Wypadki zdarzają się podczas procesu rozbiórki budynku, ale zapisy wypadków dotyczące konkretnie projektu rozbiórki nie są dostępne. Rejestry wypadków przy rozbiórce są zwykle zawarte w bazach danych obrażeń ciała na budowie. Raport dotyczący wypadków przy pracy lub baza danych z Polski stanowią przykład wsparcia tego badania. Wstępne wskazania dotyczące obrażeń związanych z rozbiórkami pochodzą z raportów w których wskazano, że 66 przypadków obrażeń wydarzyło się w miejscu rozbiórki. Odsetek obrażeń związanych z pracami rozbiórkowymi jest stosunkowo niski w porównaniu do obrażeń na placu budowy, który wynosi kilka tysięcy przypadków. Można więc ogólnie rozbiórki ręczne uznać za bezpieczniejszą prace niż budowanie. Inny dostępny zapis obrażeń podczas rozbiórki pochodzi z ankiety przeprowadzonej wśród pracowników budowlanych, w którym wzięło udział sporo pracowników budowlanych - to wskazuje, że mało przypadków miało miejsce na miejscu rozbiórki. Podobnie jak w przypadku danych z raportu powyżej liczba obrażeń jest stosunkowo niska w porównaniu z innymi projektami budowlanymi. Jednak badanie drugie wskazuje również, że wskaźnik incydentów przy projektach rozbiórkowych jest stosunkowo wysoki w przeliczeniu na każdy pojedynczy projekt. Na podstawie tych danych uważa się, że prace rozbiórkowe, w tym rozbiórki ręczne stwarzały większe zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika w porównaniu z normalnymi pracami budowlanymi. Kiedy doszło do urazu, zwykle system zgłaszania zidentyfikuje rodzaj wypadku i sposób jego wystąpienia. Sam sposób, w jaki doszło do wypadku, jest podzielony na pięć kategorii, które obejmują upadek, uderzenie, porażenie prądem, złapanie w środku lub pomiędzy i inne. Niektórzy badacze uważają, że badanie wypadków zwykle zatrzymuje się na przedwczesnym poziomie, ponieważ nie omówiono przyczyn wypadków. Istnieje jednak wiele teorii przyczyn wypadków, takich jak teoria domina czy model wielu przyczynowych. Istnieją również teorie błędu ludzkiego wyjaśniające przyczyny wypadków, gdy chodzi o rozbiórki ręczne. Dla celów niniejszego artykułu, dane te są wykorzystywane jako przykład do zrozumienia przyczyn obrażeń związanych z pracami rozbiórkowymi. Na podstawie opisów śmiertelnych wypadków budowlanych wymienionych w niejednym raporcie, wypadki związane z pracami rozbiórkowymi są identyfikowane i sortowane na kategorii, które obejmują upadki, elektryczność, transport, zawalenie się, uderzenia i różne inne rozbiórki ręczne. Największa przyczyna zgonów związanych z wyburzeniami budynków to zawalenie się konstrukcji budynku, a następnie upadki, transport, uderzenia i inne, jak i nie ma przypadków spowodowanych energią elektryczną. Wydaje się, że trend przyczyn wypadków przy rozbiórkach jest inny niż trend ogólnych przyczyn wypadków budowlanych, w którym najczęściej następują różne rozbiórki ręczne i związane z nimi wypadki. Liczbę wypadków w budownictwie, a także podczas rozbiórki budynków można uznać za wysoką. Jednak wypadków można uniknąć, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa. Unikanie wypadków w projekcie rozbiórkowym musi rozpocząć się od zrozumienia możliwej przyczyny wypadków. Zasadniczo wypadek ma miejsce z powodu dwóch głównych czynników, którymi są niebezpieczne warunki i niebezpieczne praktyki. Niebezpieczne warunki dotyczą środowiska pracy na placu budowy, a niebezpieczne praktyki dotyczą postaw i zachowań pracowników w zakresie bezpieczeństwa, wiedzy, świadomości i przestrzegania procedur bezpieczeństwa, gdy mają miejsce rozbiórki ręczne. Większość władz zaleca, aby wypadki można było ograniczyć poprzez lepszy nadzór, planowanie pracy i organizację. Sugeruje się też, że aby uniknąć wypadków na placu budowy, należy ulepszyć procedury inspekcji, przeprowadzić odpowiednie szkolenie wszystkich pracowników, dokonać lepszego podziału obowiązków i właściwego planowania przed wykonaniem pracy takiej jak rozbiórki ręczne. W odniesieniu do normalnej praktyki przy projekcie rozbiórkowym, wdrożenie strategicznego systemu jakości przed rozbiórką, który obejmuje wszystkie wymogi bezpieczeństwa, które będą następować od planowania do wykonania projektu rozbiórki, zapewni, że wszystkie zaangażowane strony będą przestrzegać norm jakości, gdy w grę wchodzi proces rozbiórki. Jak w przypadku wszystkich projektów, pomyślne planowanie kończy się sukcesem projektów, dlatego wdrożenie i stosowanie wczesnych strategii jakości pozwala na wczesne utrzymanie kontroli przy minimalnych kosztach i możliwych konsekwencjach dla bezpieczeństwa wtedy gdy realizowane są rozbiórki ręczne. System jakości rozbiórki można podzielić na kilka sekcji, które zawierają własne podpozycje. Przejrzystość wszystkich obszarów projektu rozbiórki umożliwi zapobieganie wypadkom przy rozbiórce i zapewni bezpieczeństwo. To obejmuje rozbiórkę, planowanie i wymagania ustawowe, audyty materiałów niebezpiecznych, usuwanie materiałów niebezpiecznych, metodologię rozbiórki, izolację robót i kwalifikację wykonawców. W każdej sekcji istnieją obowiązkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa określone w odpowiednich ustawach, rozporządzeniach i kodeksach. Ponadto ze względów bezpieczeństwa wymagane jest, aby plany bezpieczeństwa organizacji były zbieżne w ramach sekcji obejmującej wszystkie rozbiórki ręczne i inne powiązane z tym prace. Z danych wynika, że główną przyczyną wypadku podczas rozbiórki jest uderzenie pracownika przez zawalone konstrukcje budowlane. Wydaje się, że wielu robotników zajmujących się rozbiórkami nie jest dobrze zaznajomionych ze strukturalnym charakterem rozbiórki. Dlatego osoba nadzorująca rozbiórki ręczne musi być osobą posiadającą wiedzę i duże doświadczenie nie tylko w zakresie rozbiórki, ale także w budownictwie. Przed przystąpieniem do rozbiórki osoba nadzorująca powinna zapoznać się z planem budowlanym nieruchomości, a jeśli taki plan nie jest dostępny, wykonać własne badanie, tak aby można było określić rodzaj konstrukcji budynku i właściwie zaplanować rozbiórki ręczne. Na podstawie tej obserwacji można wybrać odpowiednią metodę rozbiórki, a po opracowaniu ogólnego planu pracy należy go wyjaśnić i omówić ze wszystkimi pracownikami i innymi operatorami na budowie. Podczas tego nie tylko należy wyjaśnić kolejność operacji, ale powinno również uwzględniać ryzyko związane z bezpieczeństwem i środki bezpieczeństwa, które należy podjąć aby całe rozbiórki ręczne przebiegały tak bezpiecznie, jak tylko jest to realne.

ROZBIÓRKI RĘCZNE

Powrót